Voorzieningen Bedriegertjesloop

In de directe nabijheid is er ruim de gelegenheid om auto’s te parkeren en fietsen te stallen. Bij de start- en finishlocatie is een omkleedtent van Run2Day aanwezig; geen douches. Tevens zijn mobiele toiletten aanwezig op het terrein. Er is water en sportdrank na afloop van elke afstand en halverwege de 11 km staat een drankpost. 

Het parcours is afgezet met rood witte linten. Langs de route staan vrijwilligers om de weg te wijzen. Er zijn afstandsborden en de eerste dame en heer worden op elke afstand vergezeld door een mountainbiker van rijwielhandel Reerink. De laatste loper wordt begeleid door een van de Bedriegertjeslopers.